Café de Origen wordt uitsluitend verpakt in aluminiumvrije folie.
Hierdoor blijft er minder restmateriaal over dat verwerkt moet worden, wat scheelt voor het milieu.

Onze droom is natuurlijk een biologisch afbreekbare verpakking. Maar dat is technisch nog niet mogelijk voor koffie.