Café de Origen is niet alleen onder de voorwaarden van het Max Havelaar keurmerk
ingekocht. Ook de productie is zo duurzaam mogelijk.

Koffie branden en verpakken kost energie die CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarom gebruiken
wij groene stroom en (uniek!) als eerste koffiebrander in Nederland biologisch opgewekt
gas.  Groen Gas is de verzamelnaam voor gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch
materiaal.

Biogas wordt geproduceerd in vergistingsinstallaties en stortgas ontstaat in stortplaatsen bij de afbraak van organisch afval. Het winnen van stortgas is tevens een belangrijke milieumaatregel, omdat het voorkomt dat methaan als broeikasgas in de atmosfeer komt.