Begin jaren ’90 is door een kleine groep mensen een programma gestart om de locale economie in het berggebied van Piura te stimuleren. Zij hebben dit gedaan door de koffiesector nieuw leven in te blazen.

Het uitgangspunt was dat productie met gebruikmaking van biologische landbouw methoden uiteindelijk voor de producenten goedkoper is. In het begin lag het belang niet bij directe export, waardoor de verwachtingen van de producenten niet te hoog waren. In ’95 en ’96 realiseerde men zich dat voor een verdere ontwikkeling van deze sector men eigenlijk directe toegang tot de markt zou moeten hebben. Er is toen een exportkanaal ontwikkeld. Dit is Cepicafe geworden, deze zorgt voor de verkoop van de koffie, voor voorfinanciering en technische assistentie.

Cepicafe is een centrale organisatie van associaties en niet een centrale van coöperaties. Momenteel zijn er 35 associaties lid van Cepicafe die allen een legale status hebben (eis voor toetreding). Het ledental komt hiermee te liggen op 1400 producenten. De verzoeken tot toetreding overstijgen momenteel de mogelijkheden van Cepicafe en van het ondersteuningsprogramma vanuit Pidecafe.